image

Oydem Metodu

OYDEM metodunun amacı: Sizi  konuşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda Uzman Öğretmenlerimiz Öğrencileri sürekli olarak İngilizce konuşmaya yönlendirir.OYDEM öğrencileri gramer ezberlemeden, bol İngilizce konuşma yaparak aktif bir şekilde yabancı dil öğrenir.İngilizce ders materyallerimiz, OYDEM metoduna göre hazırlanmış olup, dersler karşılıklı konuşma, uygulama ve Role- Play içeriklidir. Öğrencilerimizin kendi kendine çalışması gereken Magic Box uygulaması ise öğrenmeyi ve konuşmayı hızlandırmak amaçlıdır.

Uzman öğretmenlerimiz YABANCI DİL KONUŞABİLMENİN tek yolu o dili kullanmaktır felsefesiyle ders veya seans esnasında sürekli İngilizce konuşur ve konuştururlar.